Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Internetového obchodu www.batitex.cz

E-shop Batitex je malý český e-shop, který nabízí zakázkovou originální autorskou oděvní tvorbu oděvní a textilní výtvarnice Jany Petříkové, především pak hedvábné malované šátky, šály a malovaná trička.

Jedná se o ruční prací, nejedná se o tisk, a jednotlivé kusy zboží i ve stejném vzoru, se nepatrně v detailech liší. Jedná se o ruční prací a uměleckou tvorbu.

Jednotlivé kusy se maluji dle objednávky zákazníka, který se vybírá ze vzorů na stránkách e-shopu Batitex a vkládá do košíku. 

Dostupnost je týden + doba na přepravu dopravcem.

 Provoz.:

Jana Petříková

 Ulice:

 Nová 458/23

 Město:

 Štěpánov u Olomouce

 PSČ:

 78313

 www

 batitex.cz

 

 

Telefon:

 +420 777 593 745    

IČ: 61592803

 

Email:

batitex@seznam.cz

   

 

Odpovědný vedoucí: Jana Petříková, Nová 458/23, 78313 Štěpánov u Olomouce

IČO: 61592803

 

Všechny ceny v tomto internetovém obchodě jsou uvedené v Kč a jsou konečné včetně DPH.

Majitelka e-shopu Batitex není plátce DPH.

Dopravu objednávky zajišťuje přepravní společnost Česká pošta  v ČR a Zásilkovna.

Způsob platby: na dobírku, bankovním převodem.

POŠTOVNÉ a doprava: 

ČESKÁ POŠTA   -  Obálková zásilka 75,- Kč

ČESKÁ POŠTA   - Balík Do Ruky     115,- Kč             

ČESKÁ POŠTA - Balík Na Poštu      100,- Kč                        

ZÁSILKA NA SLOVENSKO                 170,- Kč     (PLATBA PŘEDEM NA ÚČET)

DOBÍRKA                                                35,- Kč

OSOBNÍ ODBĚR                                       0,- Kč

 PLATBA PŘEDEM NA ÚČET                  0,- Kč

Při objednávce nad 1000,- Kč lze zvolit DOPRAVU ZDARMA.

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu daňový doklad o prodeji.

 

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.batitex.cz  jsou závazné.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku elektronického přijetí objednávky e-stopem Batitex, to je odesláním mailu zákazníkovi o přijetí objednávky.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky  není nutná registrace zákazníka.

 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 4. Zákazník je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři údaje, které jsou vytištěné tučně a jsou nutné k odeslání vyřízené objednávky zákazníkovi. Jedná se o tyto údaje:

-  e-mail v plném tvaru

- jméno a příjmení

-  adresa-ulice, číslo popisné

-  město

-  PSČ

-  stát

-  telefonní číslo

Tyto údaje jsou chráněny jako osobní údaje, před zneužitím třetí osobou.

 5. Pokud se fakturační adresa liší od doručovací, uveďte i tyto údaje a zboží bude doručeno na doručovací adresu. Pokud doručovací adresu neuvedete, zboží bude zasláno  a doručeno na Vámi uvedenou adresu v objednávkovém formuláři.

6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nemá přístup k těmto údajům.

 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Zásilka obsahuje originál daňového dokladu o koupi, informace o použití a údržbě výrobku a objednané zboží.

  8. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 9. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na uvedenou  e-mailovou adresu zákazníka.

E-shop Batitex také zasílá info maily o stavu zásilky.

10. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující může stornovat objednávku emailem na mail batitex@seznam.cz nebo telefonicky SMS na firemní mobilní číslo + 420 777 593 745, a to do 10 hodin. Stačí uvést číslo objednávky a příjmení kupujícího.

11. Při objednávce platba předem na bankovní účet se rezervuj objednané zboží 7 dní. Pokud nebude platba za objednávku uhrazena do 7 prac. dnů, bude objednávka zrušena a zákazník bude o zrušení objednávky informován mailem.

 

12, KUPNÍ SMLOUVA

  1. Je-li Kupující Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.batitex.cz s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na
  2. e-mailovou adresu označenou Kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Není-li Kupující Spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka Kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou Kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
  3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.
  4. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky Kupujícího je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.
  5. Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.batitex.cz s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží Prodávajícímu může Kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby.
  6. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  7. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany Prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
  8. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

B. Reklamace zboží - práva z vadného plnění

1. Zboží lze reklamovat buď přímou provozovatele e-shopu na adrese:

Jana Petříková-Batitex

 Nová 458/23, Štěpánov u Olomouce, 78313,

mobil 777 593 745,

mail batitex@seznam.cz

nebo elektronického formuláře https://batitex.cz/?sekce=reklamace_nova&id_objednavky=2423&h=dc902c13eb56d297b59b26e40aef0f85

který zákazník najde přímo v mailu o přijetí objednávky nebo na stránkách e-shopu Batitex.

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí, kdy kupující zboží převzal, nemá žádné vady.  Prodávající neodpovídá za vady výrobku způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.

3. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

4.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy batitex@seznam.cz  o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Reklamační řád:

1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží.

2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení, použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho nesprávného používání, opotřebení, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Jana Petříková-Batitex, Nová 458/23, Štěpánov 783 13Začátek formuláře

 

C. Odstoupení od kupní smlouvy /vrácení zboží/

1. Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, informuje prodávajícího buďto telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, který nálezné v mailu o přijetí objednávky. Kompletní nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, zašle zpět bez dobírky na adresu:

Jana Petříková – Batitex

Nová 458/23

783 13 Štěpánov u Olomouce 

2. Po obdržení vráceného zboží a dodržení všech výše uvedených podmínek  prodávající  zákazníkovi vrátí zpět všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání  nejpozději do 14-ti dnů - uveďte číslo Vašeho účtu.

 D. Pravidla ochrany osobních údajů

1. Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.

3. Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a v žádném případě nebudou osobní údaje kupujícího prodány, zpřístupněny žádné třetí osobě.

4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterými má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

5. Kupující je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu batitex@seznam.cz Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

6. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz svých webových stránek https://www.batitex.cz/ tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce webu kupující souhlasí s používáním cookies. Kupující nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

E. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (který vůči prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Olomoucký a moravskoslezský kraj
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Email: ostrava@coi.cz

tel: +420 585 207 827

ID datové schránky: 5c2d2ch

Web: https://www.coi.cz/

 

2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

 

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

3. „Podle zákona o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.,) je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu. 

 

 

Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a také udělujete souhlas s využitím osobních údajů pro účely marketin   Další informace